Pörssikurssit

 

Pörssissä listattujen arvo-osuuksien tai tuotteiden kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvää suhdannetta kutsutaan pörssikursseiksi. Pörssikurssit voivat sisältää kursseja esimerkiksi osakemarkkinoilta, johdannaismarkkinoilta, sijoitusrahastoista, korkomarkkinoilta ja valuuttamarkkinoilta. Yleisellä tasolla osakkeiden pörssikurssien kehitystä voi seurata indeksien kautta. OMX Helsinki -yleisindeksi kuvaa Helsingin Pörssissä noteerattujen osakkeiden hintakehitystä, jonka muutos kertoo osakekurssien keskimääräisen muutoksen edellisestä noteerauksesta. OMX Helsinki -yleisindeksi tunnettiin aiemmin nimellä: HEX-indeksi. OMX Helsinki -yleisindeksistä voi seurata markkinoiden nykytilaa ja kehitystä.

Pörssikurssit, osakekurssit ja Helsingin pörssi lyhyesti

Helsingin Pörssissä osakkeilla käydään kauppaa päivittäisellä aikataululla, joka alkaa klo 10:00 ja päättyy 18:00. Pieniä muutoksia voi tapahtua, mutta päivän päätteeksi 18:30 päivän päätöskurssit lyödään lukkoon.

Maailman seuratuimpia indeksejä ovat esimerkiksi:

Pörssikurssit osakekurssien suhteen on Helsingin Pörssissä jaettu eri toimialojen mukaan seuraaviin alaluokkiin, jotka listattuna alla.

  1. Energia
  2. Perusteollisuus
  3. Teollisuustuotteet ja -palvelut
  4. Kulutustavara ja -palvelut
  5. Päivittäistavarat
  6. Terveydenhuolto
  7. Rahoitus
  8. Informaatioteknologia
  9. Tietoliikennepalvelut
  10. Yhdyskuntapalvelut

Kysyntä ja tarjonta osakemarkkinoilla perustuu siihen että yrityksen ollessa pörssilistalla noteerattuna sen osakkeiden hinnat muodostuvat markkinoilla. Listatut yritykset eivät siis itse toimi kaupankäyntiosapuolena, vaan sijoittajat käyvät kauppaa keskenään yrityksen pörssiosakkeilla. Tunnetuin ja seuratuin osakekurssi Suomessa on Nokian kurssi. Kärjistetysti pörssikurssit tai osakekurssit voivat määräytyä kysynnän ja tarjonnan kautta, mutta laajemmalla perspektiivillä kursseihin vaikuttavat monet muutkin perusteet, ajankohta ja sijoittajien käyttäytyminen. Esimerkiksi ajankohta on mielenkiintoinen, pörssin vuosisyklistä kesä on yleensä hiljaisinta aikaa ja kevät (yhtiökokouskausi) aktiivisinta aikaa, jolloin kauppaa käydään eniten. Sijoittajien käyttäytyminen nykyisellä välittömän informaation aikakaudella on myös nopeutunut. Vastapainona eläkerahastojen perinteinen sijoituskäyttäytyminen voi vaihdella: sijoitusrahastot ovat perinteisesti käyttäneet yksittäisten osakkeiden kurssien suhteen osakekurssien rajoja, jotka alitettaessa osakkeista pyritään luopumaan. Vanha trendi tai nykyisin ehkä uskomus on, että loppuvuodesta osakekurssit ovat olleet nousujohteisia.

Pörssistä on myös vuosien varrella poistunut useita yrityksiä sekä yritysten nimi on saattanut vuosien varrella vaihtua. Löydät täältä listauksen pörssistä poistuneista ja nimeänsä muuttaneista yrityksistä.

 Posted by at 12.43